Visjon og verdier

Hver dag i Bikuben barnehage skal gi oss "en smak av honning" er vår visjon.

Vi vil at hver dag skal bli god og minneverdig for store og små.  Dette vil vi jobbe med  gjennom våre verdier:

  • Spontanitet
  • Glede
  • Samhold

Dette betyr for oss at vi vil være impulsive og tilstede.  Vi vil skape glede gjennom latter, smil og humor. Lojalitet og evnen til å vise empati skaper vennskap og samhold.